نرم افزار جامع داروخانه نسخه طلایی (شارپ)

نرم افـزار جدید داروخـانـه ایمن افـزار ( نسخه شارپ )، پس از بازنگـری هـای متعدد نرم افـزار های مختلف، از جمله نرم افـزار ایمن افـزار (نسخه 5/8 و نسخه هـای قبلی)، که در بیش از 2500 داروخـانه نصب و در حال استفـاده مـی باشد، مجدداً طـراحـی و تولید شده است. در طراحی نرم افزار نسخه شارپ ایمن افزار، با بهره گیری از نقطه نظـرات مثبت داروخـانه داران، صـاحب نظـران، و تحقیقات مستمر کارشناسان با تجربه، مشکلات داروخانه ها با روش هـای بسیار کـاربردی حل شده است. سـاده شدن کارهـا تا حد قابل توجه، سرعت بخشیدن به عملیات، جلوگیری از خطاهای انسانی، به حداقل رساندن زیانها و کسورات داروخانه از کانالهای مختلف، به روز رسانی خودکار برنامه و اطلاعـات قیمتهـا و تعهـدات بیمه از طـریق اینترنت، حسـابداری و انبـارداری ویژه، گـزارشات بی نظیر مدیریتی و استفـاده از تکـنولوژی های مفید در نرم افزار از ویژگیهای بارز نسخه شارپ ایمن افــزار مـی باشد.

بروز شدن داروخانه از طریق اینترنت در کوتاهترین زمان

شرکت ایمن افزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، امکان به روز نمودن آخرین قیمت داروها، سقف تعهد بیمه ها برای هر دارو و آخرین نسخه برنامه را از طریق اینترنت به راحتی و بدون هیچ یک از مشکلات قبلی در اختیار داروخانه ها قرار داده است.

شرکت ایمن افزار
شرکت ایمن افزار

کنترل انبار ،تسهیل سفارش کالا

شرکت ایمن افـزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، علاوه بر توانمندی ویژه در کنترل انبارها و قفسه های داروخانه، مواردی چون سفارش به شرکتهای پخش را بسیار ساده و کاربردی نموده است.

کنتــــرل صنــــدوق

شرکت ایمن افزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، دقت و سلامت عملیات صندوق را تضمین نموده است.

شرکت ایمن افزار
شرکت ایمن افزار

استفاده از تکنولوژی روز درکنترل و کسب اطلاعات مدیران

شــرکت ایمن افــزار شـایگـان در نسخه جدید نرم افــزار خود (نسـخه شارپ)، از جدیدترین تکـنولوژی هـا جهت بهـره برداری از امکـانات سیستمـی بهـره مـی گـیرد.

جلوگیری از سرقت در داروخانه

شرکت ایمن افزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، کنترل دقیق و کاربردی موجودی کالاها و جلوگیری از سرقت کالاهای گران قیمت و وجوه صندوق را تضمین نموده است.

شرکت ایمن افزار
شرکت ایمن افزار

حذف کسورات و زیانهای داروخانه از خطاهای پرسنل و...

شرکت ایمن افزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، با از بین بردن امکان اشتباه، تسهیل کارهای جاری و با توجه به ساده و کاربردی بودن نرم افزار، زیان های داروخانه را به حداقل ممکن می رساند.

سرعت و دقت بخشیدن به کار داروخانه

شرکت ایمن افزار شایگان با نسخه جدید نرم افزار خود (نسخه شارپ)، علاوه بر ساده کردن عملیات، سرعت و دقت قابل توجهی به انجام امور داروخانه می بخشد.

شرکت ایمن افزار