نرم افزار نگهداری و تعمیرات (PM)

بدون تردید یکی از بنیانهای اساسی در صنعت تولید، ماشین آلات و تجهیزات هستند و از طرفی دستیابی به استانداردهای جهانی بدون داشتن ماشین  آلات و تجهیزات مدرن و آماده بکار میسر نخواهد بود . مبحث تگهداری و تعمیرات یکی از مباحث هر صنعت است که از طرق مختلف ، منجر به افزایش بهره وری و کارایی میگردد. چرا که با توجه به کمیابی منابع اعم از انرژی ، نیروی انسانی ، سرمایه و غیره می تواند کمک بزرگی در جهت دستیابی به اهداف مذکور باشد.

سایر محصولات

نرم افزار داروخانه شارپ
نرم افزار داروخانه شارپ (نسخه طلایی)
نرم افزار نماد - ایمن افزار شایگان
نرم افزار نماد (مدیریت امور دانشگاه)
شرکت ایمن افزار
نرم افزار مدیریت داروخانه (دلفین)