نرم افزار نماد (مدیریت امور دانشگاه)

نرم افزار نماد مشتمل بر بخش های مختلفی است که مجموع آنها امکانات مناسب و کاملی را برای مدیریت دانشگاه فراهم می آورد. امکانات مختلفی نظیر : ثبت نام  دانشجو  انتخاب واحد پرداخت اینترنتی شهریه  ثبت نام اینترنتی  درخواست گواهی  سامانه تغذیه  سامانه پیامک  و دهها امکان متنوع دیگر در این سیستم لحاظ شده است .  بیش از 300 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کابر این سامانه می باشند.

سایر محصولات

نرم افزار داروخانه شارپ
نرم افزار شارپ طلایی