نرم افزار نماد (مدیریت امور دانشگاه)

نرم افزار نماد مشتمل بر بخش های مختلفی است که مجموع آنها امکانات مناسب و کاملی را برای مدیریت دانشگاه فراهم می آورد. امکانات مختلفی نظیر : ثبت نام  دانشجو  انتخاب واحد پرداخت اینترنتی شهریه  ثبت نام اینترنتی  درخواست گواهی  سامانه تغذیه  سامانه پیامک  و دهها امکان متنوع دیگر در این سیستم لحاظ شده است .  بیش از 300 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کابر این سامانه می باشند.

سایر محصولات

شرکت ایمن افزار
نرم افزار مدیریت داروخانه (دلفین)
نرم افزار داروخانه شارپ
نرم افزار داروخانه شارپ (نسخه طلایی)
شرکت ایمن افزار
نرم افزار نگهداری و تعمیرات (PM)