نرم افزار مدیریت داروخانه (دلفین)

کاربران نرم افزار قدیمی داروخانه (دلفین) لازم است که نرم افزار خود را به شارپ ارتقا بدهند و از ابتدای سال 1400 خدمات مربوط به نرم افزار دلفین متوقف شده است . لطفا برای ارتقا نرم افزار به شارپ با بخش فروش تماس بگیرید .

سایر محصولات

نرم افزار نماد - ایمن افزار شایگان
نرم افزار مدیریت امور دانشگاه (نماد)
شرکت ایمن افزار
نرم افزار نگهداری و تعمیرات (PM)
نرم افزار داروخانه شارپ
نرم افزار داروخانه شارپ (نسخه طلایی)