امروز پنجشنبه 29 شهریور 1397

نماد

نرم افزار مدیریت امور دانشگاه (نماد)

این سامانه مشتمل بر بخش های مختلفی است که مجموع آنها امکانات مناسب و کاملی را برای مدیریت دانشگاه فراهم می آورد 

امکانات مختلفی نظیر 

ثبت نام  دانشجو 

انتخاب واحد 

پرداخت اینترنتی شهریه 

ثبت نام اینترنتی 

درخواست گواهی 

سامانه تغذیه 

سامانه پیامک  و دهها امکان متنوع دیگر در این سیستم لحاظ شده است . 

بیش از 300 دانشگاه و مرکز آموزش عالی کابر این سامانه می باشند


گروه محصول :
دانشگاهی
برگشت
نسخه آزمایشی نرم افزار :