امروز پنجشنبه 29 شهریور 1397

لینک چند مقاله خوب در خصوص مدیریت داروخانه

دوشنبه 16 بهمن
1396

مقاله ای با عنوان  اصول مدیریت برای داروخانه داران در سایت medplus.ir وجود دارد که به نظر نکات آموزنده و خوبی را در بر داشت . در اینجا لینک مطلب را برای شما قرارداده ایم به همراه چند مطلب مرتبط دیگر از همین سایت .

اصول مدیریت برای داروخانه داران 

توصیه های مدیریتی برای مدیران داروخانه ها 

توصیه هایی برای طراحی دکوراسیون داروخانه 

داروخانه ها در بریتانیا


 

گروه خبری: عمومی برگشت