امروز پنجشنبه 29 شهریور 1397

اتصال نرم افزار شارپ به سامانه ارسال آنلاین نسخ سازمان بیمه سلامت (پِسته)

یکشنبه 7 خرداد
1396
ورژن جدید نرم افزار شارپ با قابلیت ارسال آنلاین نسخ به سامانه بیمه سلامت (سامانه پِسته) طراحی و پیاده سازی شد. از این پس داروخانه های استان پایلوت (استان کرمان) که از نرم افزار شارپ استفاده میکنند میتوانند جهت ارسال آنلاین نسخ به این سامانه، با شرکت ایمن افزار تماس حاصل نموده و نسبت به بروزرسانی نرم افزار خود اقدام نمایند.

گروه خبری: عمومی برگشت