امروز ﺳﻪشنبه 03 بهمن 1396

راهنمای کامل انبار گردانی در داروخانه - نرم افزار شارپ

انبار گرددانی از آن دسته فعالیتهایی ست که نیازمند دقت و حوصله بسیار است . از این روی ما روش انبارگردانی مکانیزه در نرم افزار شارپ را آماده کرده ایم و امیدواریم شما نیز با صبر . حوصله کافی به مطالعه آن بپردازید . برای بهتر شدن نتیجه ، انبارگردانی را به سه بخش تقسیم نموده ایم 

عملیات پیش از انبار گردانی 

عملیات حین انبارگردانی 

عملیات پس از انبارگردانی 

امیدواریم با مشاهده  کامل این بخش از این پس مشکلی در انبارگردانی داروخانه شما وچود نداشته باشد .

نکته بسیار مهم : در هر مرحله از کار حتما فایل پشتیبان بگیرید ، چه قبل از شروع انبارگردانی  ، چه در حین انبارگردانی  و جداقل هر یک ساعت و چه پس از پایان انبارگردانی و قطعی سازی اسناد 

عملیات پیش از انبار گردانی 

 

عملیات حین انبارگردانی 


عملیات پس از انبارگردانی